253אנשים וקבוצות נרשמו ללימוד ש"ס - התלמוד הישראלי


דברי ברכה מאת מנהל מינהל החינוך הדתי

לכבוד
חברי הנהלת 
מפעל התלמוד הישראלי
 
מפעלכם החינוכי הפועל במאות בתי הספר של החמ”ד ברחבי הארץ מהווה נדבך משמעותי בבניית עולמם החינוכי הערכי והרוחני של ילדי ישראל. יש במפעלכם זה המנגיש את אוצרות התלמוד ומורשת העם היהודי עד דורנו כדי להעשיר להעצים ולחזק את אמונתו וזהותו היהודית של התלמיד, תוך חיזוק התא המשפחתי והקהילה. פעילותכם המבורכת בשנים האחרונות בבתי הספר הוסיפה נדבך חשוב ביותר  לאהבת התורה של ילדי ישראל, ועל כך תודתנו וברכתנו. 
 

בשנה הבאה ב”ה יסיים העם היהודי מחזור נוסף של סיום הש” ס ללומדי הדף היומי.

מפעל התלמוד הישראלי יתקיים בשנה הקרובה מספר אירועים חינוכיים ששיאם יהיה ב”ה בשנה הבאה חידון עולמי של התלמוד הישראלי, שיקדמו לו שלבים בית ספריים וחוזיים, וכן יתקיים מעמד גדול וחוויתי של סיום הש” ס תלמוד ישראלי על ידי ילדים והוריהם ותפילת ילדים המונית שתוקדש לשלומם של חיילי צה”ל ואנשי כוחות הביטחון. 
 
זכות חינוכית ורוחנית גדולה תהיה לכולנו במסגרת – “חמ”ד של תורה”, ליטול חלק בכל הפעילויות של התלמוד הישראלי, בתקווה שכמה שיותר בתי ספר, ילדים, הורים וקהילות יטלו חלק במיזם הגדול הזה שכולו ‘למען שמו באהבה’. 
 
ברכת ה’ על כולכם על עשייתכם המבורכת ומרוממת, שב” ה רק תגדל, תעמיק שורשים ותעמיד דורות של אוהבי תורה אדם וארץ. 
 
בברכת ידידים נאמנה ובתודה גדולה בשם ילדי ישראל
 
אברהם ליפשיץ